ON TI POèM : "KRéYL TOUJOU"

« KRÉYÒL TOUJOU »

Tigari/Tikèv/Dj Black

 
Lang kréyòl
Ou ni tousa bèl pawòl
Ou ni on bèl kilti, on bèl nati
An enmé-w
Ou a gou an mwen
Ou sé solèy an mwen
Ou sé lang an nou
 
Kréyòl kouraj
Si jòdijou
Lavi pa pli dous
A pa pou sa pou kouri
Kréyòl kouraj
Kréyòl an mwen
Kréyòl an nou
Kréyòl doubout
Kréyòl toujou
                                                                 
Lang Gwada bèl
Pa ni pi bèl lang
Lang-la malad
I ka fè-mwen vwè tout koulè 
An syèl a kè an mwen
Lang Gwada sé vi an mwen
Ou ké toujou rété an kè an mwen

«